Hiznet Hizkuntza Plangintza Graduondokoa

 
Graduondokoaren helburu zehatzak honako hauek dira: -Soziolinguistikaren oinarrizko ezagutza eskaintzea. -Hizkuntz egoeraren berri zehatza jaso ahal izateko beharrezkoak diren metodologiez eta teknikez janztea. -Hizkuntz egoera hobeto ulertzeko eta normalkuntzarako bidean hartu beharreko estrategiak finkatzeko lagungarriak diren oinarri teorikoak eskaintzea. -Euskararen normalkuntzaren plangintzarako metodologiez eta lanabesez janztea. -Hizkuntza gutxituei teknologia berrien eskutik datozkien erronkak eta eskaintzen zaizkien aukera berriak ezagutzea.
Cultura
Sociedad
Curso