Haziak ugaltzeko tailerra (Taller de reproducción de semillas)

 
[eu] Hazi onak lortzeko hainbat gauza hartu behar dira kontuan, bai eta erreprodukzioa errazteko gure baratzean nekazal-jarduerak pixkat eraldatzea ere. Tailer honetan teknika egokiak eta kalitatezko haziak lor tzeko jarraitu beharreko irizpideak ikasiko ditugu. Hizkuntza: gaztelera. [es] Para obtener unas buenas semillas deben tenerse en cuenta varios aspectos y modificar un poco las prácticas agrícolas en nuestra huerta para facilitar la reproducción. En este taller aprenderemos las técnicas adecuadas y los criterios a seguir para obtener semillas de calidad. Idioma: castellano.
Osasuna eta Ongizatea
Zientzia eta Natura
Ikastaroa