Eraldatzea, transferentzia eta collagea

 
Donostia
Los únicos materiales necesarios son revistas y disolvente. El disolvente mueve la tinta de las revistas desdibujando la imagen y creando otra imagen totalmente transformada. Usando diferentes recursos transferimos la tinta a otro papel, cartón, madera... - Material gisa aldizkariak eta disolbatzailea baino ez dira erabiliko. Disolbatzaileak aldizkarietako tinta mugitu, eta desitxuratu egiten du irudia, guztiz eraldatutako irudi bat sortuz. Baliabide desberdinak erabiliz, transferitu egiten dugu tinta beste paper, kartoi, egur, eta material batzuetara, itxura ezberdineko aztarnak utziz.
Kultura
Ikastaroa